ASYU-2017: Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları 2017 Konferansı

Düzenleyenler

Bildiri gönderme sistemi: EasyChair - ASYU2017

Bildiri Formatı: Microsoft Word formatlı dosya veya Latex formatlı sıkıştırılmış klasör.

Özel Oturum: Doç. Dr. Ayşegül UÇAR (Fırat Ü.) tarafından önerilen "Derin Öğrenme: Teori ve Uygulamalar" başlıklı bir özel oturum eklenmiştir. Bu oturuma bildiri göndereceklerin Bildiri Gönderme sırasında başlık kısmından bu oturumu seçmeleri gerekmektedir.

8 sayfadan uzun bildiriler için fazla olan her sayfa için ekstra ücret talep edilecektir.

Konferansa gönderilen tüm bildirilerin değerlendirilmesinde en az iki hakem tarafından körleme değerlendirme yöntemi kullanılacaktır. Kabul edilen tüm bildiriler Bildiri Özetleri Kitabı'nda özet olarak yer alacaktır.

Konferansta sözlü veya poster olarak sunulan bildiriler "Akıllı Sistemler Dergisi"nde tam metin olarak yayımlanacaktır.


Haberler

29 Kasım 2017
ASYU 2017 Bildiri Özetleri Kitabı (ISBN: 978-605-84722-8-0) yayınlandı.

26 Eylül 2017
ASYU 2017 Programı yayınlandı.

18 Ağustos 2017
Değerlendirme sonuçları açıklandı.

18 Ağustos 2017
Kayıt bilgileri düzenlendi.

10 Haziran 2017
Konferans dili Türkçe ve İngilizce olarak değiştirildi.

31 Mayıs 2017
Bildiri gönderme son tarihi uzatıldı (28 Haziran 2017).

09 Nisan 2017
Bildiri gönderme sistemi açıldı (Bildiri Gönder sekmesi).

08 Nisan 2017
Bildiri formatı dosyaları yayınlandı (Bildiri Gönder sekmesi).

13 Aralık 2016
Düzenleme kurulu toplantısı yapıldı.

6 Aralık 2016
Sempozyum sayfası yayınlandı.

16 Kasım 2016
Düzenleme kurulu ilk kez toplandı.

Önemli Tarihler

15 Nisan 2017
  • Özel oturum önerilerinin alınması

22 Nisan 2017
  • Özel oturumların duyurulması

03 Haziran 2017
28 Haziran 2017
  • Bildiri gönderme

12 Ağustos 2017
18 Ağustos 2017
  • Değerlendirme sonuçlarının duyurulması

26 Ağustos 2017
  • Basıma hazır bildiri kabulü
5 Eylül 2017
  • Erken kayıt son günü
İletişim
an image
Eposta: info@asyu2017.org

Tel.: (507) 701-6050